Bondebladet

Bondebladet

Agriculture
59% Men, 41% Women, 40-55 years

About Bondebladet

BONDENS HOVEDORGAN OG MEDLEMSAVIS Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med sju andre organisasjoner i Norsk landbrukssamvirke. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen. Bondebladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat. Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold. Bondebladet kommer ukentlig med 36 sider i gjennomsnitt. I påska, sommerferien og jula er det dobbeltnumre. Bondebladet har 125 000 lesere.

Bondebladets advertising channels

Display
Print

Contact Bondebladet

Advertise with Bondebladet

Send a free request to us and our team will get back to you as soon as possible.

  • Free of charge
  • Get price suggestions
  • No commitments