Annonser med Tun Media

Om Tun Media

NORGES STØRSTE LANDBRUKSKANAL Tun Media AS ble etablert i 2000 etter en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke. Virksomheten driver fra sentrale lokaler i Oslo. I tillegg har AS Nationen også en avdeling i Trondheim. Tun Media har strategiske og langsiktige eiere. De største er Amedia (67,15%) og Norges Bondelag (24,8%). Tun Media har et vedtektsfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk Landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen.

Contact us

Address
Schweigaardsgate 34e
0191Oslo