Norsk Landbruk
Norsk Landbruk

Norsk Landbruk

Agriculture Norway
A part of Tun Media
NORSK LANDBRUK - MAGASINET FOR DEN PROFESJONELLE BONDEN 

Norsk Landbruk kommer 20 ganger i året og er det ledende fagbladet for profesjonelle gårdbrukere. Vi dekker områder som husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og driftsteknikk. 

Vår målsetning er å gi uavhengige råd, opplysende reportasjer, fagartikler og analyser som bidrar til mer rasjonell drift og bedre økonomi.

I tillegg gir vi deg ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere.

Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk!
Read more

MAGASINET FOR DEN PROFESJONELLE BONDEN

Vår målgruppe:
• Den aktive og profesjonelle gårdbrukeren

Norsk Landbruk skal være:
• Den faglige spydspissen innen landbruket
• En uavhengig og inspirerende rådgiver
• Innovativ og troverdig


Norsk landbruk holder leserne faglig oppdatert innen:
• effektivisering av driften
• det nyeste innen teknikk og teknologi
• plantekultur, husdyr, korn og fôr
• økonomi og driftsledelse

Gender distribution

Women
34%
Men
66%