Bondebladet
Bondebladet

Bondebladet

Agriculture Norway
A part of Tun Media
BONDENS HOVEDORGAN OG MEDLEMSAVIS

Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med sju andre organisasjoner i Norsk landbrukssamvirke. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen.

Bondebladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat.

Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet kommer ukentlig med 36 sider i gjennomsnitt. I påska, sommerferien og jula er det dobbeltnumre. Bondebladet har 125 000 lesere.
Read more