Bondebladet
Bondebladet

Bondebladet

Agriculture Norway
A part of Tun Media
BONDENS HOVEDORGAN OG MEDLEMSAVIS

Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med sju andre organisasjoner i Norsk landbrukssamvirke. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen.

Bondebladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat.

Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet kommer ukentlig med 36 sider i gjennomsnitt. I påska, sommerferien og jula er det dobbeltnumre. Bondebladet har 125 000 lesere.
Read more

Team

All contacts

name
Christian Lind
Direktør forretningsutvikling og salg
name
Inger Marie Torsvik
Markedskoordinator
name
Marianne Vangsøy
Kommersiell redaktør
name
Ragnhild Aasgaard
Key Account Manager
name
Line Trosterud
Key Account Manager
name
Eva Granum Bjerke
Salgskonsulent
name
Rikard Lundarvollen
Salgskonsulent
OF
Ole-Martin Brinchmann Finstad